نوشته شده توسط : منصور پورعلی


 ***تمامی پروژه ها درون سایت tak-proje.ir  قرار گرفت اسوده و انلاین

 

خرید نمایید***


offlinemansour@gmail.com

شماره تماس :09015651788

واتس اپ و تلگرام:09015651788

http://www.telegram.me/isour:ای دی تلگرام:: بازدید از این مطلب : 1087
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 14 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : منصور پورعلی

مشاوره انجام پروژه های دانشجویی کارشناسی و کارشناسی ارشد و شبیه سازی مقالات در زمینه های ادوات FACTS - الکترونیک قدرت (الکترونیک صنعتی) - کنترل دور موتورها - شبیه سازی پروژه های نرم افزاری MATLAB – EMTP - PSCAD - شبیه سازی مقالات رشته برق قدرت - شبیه سازی های دینامیک سیستم های قدرت - الگوریتم ژنتیک (GA) – PSO-Ant colony SA- منطق فازی - کنترل کننده فازی - شبکه های عصبی – کیفیت توان – نیروگاه های بادی – تئوری جامع – حالات گذرا - راهنمایی تصویب پروپزال و ....:: برچسب‌ها: مشاوره انجام پروژه ها دانشجویی رشته برق , الکترونیک قدرت , MATLAB – EMTP - PSCAD ,
:: بازدید از این مطلب : 314
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 5 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : منصور پورعلی

دانلود فول آلبوم ایوان بند یکجا با لینک مستقیم و پخش انلاین از رسانه رز موزیک. امیدواریم از شنیدن این مجموعه آهنگ لذت ببرید. لطفا این پست رو لایک کرده و رز موزیک رو به دوستان خودتون معرفی کنین.

این مجموعه همیشه آپدیت خواهد شد و شما می تونین به تمام آهنگ های ایوان بند دسترسی داشته باشین.

Download Full Album Evan Band(Complete Free Mp3 Format)

جهت دانلود بصورت تکی کلیک کنین.

تکی

دانلود فول آلبوم ایوان بند یکجا با لینک مستقیم(آپدیت همیشگی)
لیست تمامی آهنگ های ایوان بند

    قلب دیوار ایوان بند
    منو دریاب ایوان بند
    شبیه تو ایوان بند
    نوش جان ایوان بند
    ای جان ایوان بند
    ماه منی ایوان بند
    تو همونی ایوان بند
    جانان ایوان بند
    ای عشق ایوان بند
    دلبسته ایوان بند
    آروم جونم ایوان بند
    دردسرساز ایوان بند

    جهت دانلود آهنگ روی متن آن کلیک کنید.

     

1-قلب دیوار

2-منو دریاب

3-شبیه تو

4-نوش جان

 5-ای جان

6-ماه منی

7-تو همونی

8-جانان

9-ای عشق

10-دلبسته

11-آروم جونم

12-دردسرساز:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 13 مهر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : منصور پورعلی

دانلود آهنگ جدید رز موزیک:: برچسب‌ها: دانلود آهنگ جدید ,
:: بازدید از این مطلب : 37
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 شهريور 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : منصور پورعلی

گروه تلگرامی سئو سایت

کامل ترین گروه تلگرامی سئو سایت

بحث و گفتگو درباره سئو

سوالات مربوط به سئو

مطالب درباره سئو

درخواست انجام سئو

هر گونه مطالب نامرتبط = حذف از گروه

لینک گروه

https://t.me/joinchat/BhJ3RxHm5bAjWUmR-G9UBA:: برچسب‌ها: گروه تلگرامی سئو سایت , گروه سئو , گروه تلگرامی بهینه سازی سایت , گروه تلگرامی seo ,
:: بازدید از این مطلب : 50
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : منصور پورعلی

چکيده

اینترنت اشیا Internet of Things مفهـــومي جديـــد در دنيـــاي فنـــاوري اطلاعـــات و ارتباطـات بـوده و بـه طـور خلاصـه فنـاوري مـدرني اسـت کـه در آن بـراي هـر موجـودي (انسـان ، حيـوان و يـا اشـياء) قابليـت ارسـال و دريافـت داده از طريـق شـبکه هاي ارتبـاطي ، اعـم از اينترنـت يا اينترانت ، فراهم مي شود.

دسـتگاه هـاي هوشـمند در دسـته اي کلـي بـه نـام اينترنـت اشـياء قـرار مي گيرنـد. در سـطح پايه اي ، اينترنت اشياء در واقـع بـه ارتبـاط اشـياي مختلـف از طريـق اينترنـت و برقـراري ارتبـاط بـا يکــديگر مي پــردازد، تــا هــدف آن يعنــي فراهم کــردن تجربــه کــاراتر و هوشــمندتر محقــق شــود.

هماننـد ديگـر فناوري هـاي جديـد، اينترنـت اشـياء نيـز مي توانـد در ابتـدا مفهـومي سـردرگم کننده بــه نظــر برســد. همچنــين ايــن واژه بــه ويــژه هنگــامي کــه صــحبت از اســتانداردهاي مختلــف و همچنين ايمني و امنيت آن مي شود، مي تواند مفاهيم جديد و ويژه اي پيدا کند.

بـه عبـارت ديگـر ايـده طراحـي دسـتگاه هاي مختلـف بـا امکـان برقـراري ارتبـاط بي سـيم بـه منظــور رهگيــري و کنتــرل از طريــق اينترنــت و يــا حتــي از طريــق يــک برنامــه ســاده مخصــوص گوشي هاي هوشمند، اصطلاح اينترنت اشياء را توصيف مي کند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

سپاسگزاري………………………………………………………………………………. آ

تقديم…………………………………………………………… ب

فهرست مطالب……………………………………………………………………….. ج

فهرست شکل………………………………………………………………………………. ز

چکيده ……………………………………… ط

فصل اول………………………………………….. ۱

۱. مقدمه…………………………………………….. ۲

۱-۱. اينترنت اشياء در حال حاضر…………………………………………… ۲

۱-۲. زماني براي همگرايي………………………………………………………………….. ۴

۱-۳. به سمت جهان اينترنت اشياء…………………………………………………………… ۵

۱-۴. نتيجه گيري……………………………………………………. ۶

فصل دوم…………………………………………………….. ۷

۲. چشم انداز اينترنت اشياء………………………………………………….. ۸

۲-۱٫ تعريف مشترک اينترنت اشياء…………………………………………………………. ۱۱

۲-۲. تحقيقات استراتژيک اينترنت اشياء و دستورالعمل نوآوري………………………. ۱۵

۲-۳. برنامه ها و سناريوهاي ارتباط……………………………………………………… ۲۰

۲-۴. مشخصات کاربردي اينترنت اشياء……………………………………… ۲۶

٢-٤-١. حوزه هاي کاربردي……………………………………………………. ۲۸

فصل سوم………………………………………………………………………………… ۳۷

۳. برنامه هاي کاربردي……………………………………………………………………. ۳۸

۳-۱. شهرهاي هوشمند……………………………………………………………….. ۳۸

۳-۲. انرژي هاي هوشمند و شبکه هوشمند………………………………. ۴۰

۳-۳. حمل و نقل و جابجايي هوشمند………………………………………………………….. ۴۵

۳-۴. خانه هاي هوشمند، ساختمان هاي هوشمند و زيرساخت…………………….. ۴۸

۳-۵. کارخانه هاي هوشمند و توليد هوشمند……………………………………. ۵۰

۳-۶. بهداشت و درمان هوشمند…………………………………………………………… ۵۲

۳-۷. رديابي و امنيت مواد غذايي و آب…………………………………………………….. ۵۴

۳-۸. سنجش مشارکتي……………………………………………………………………………….. ۵۶

۳-۹. شبکه هاي اجتماعي و اينترنت اشياء……………………………………….. ۵۸

فصل چهارم……………………………………………………………. ۶۰

  1. فناوري هاي اينترنت مرتبط به آينده……………………………………. ۶۱

۴-۱. رايانش ابري……………………………………………… ۶۱

۴-۲. اينترنت اشياء و فناوري هاي معنايي…………………………………… ۶۲

۴-۳. خودمختاري………………………………………………………………………… ۶۲

٤-٣-١. خواص سيستم هاي خودکار اينترنت اشياء……………………………….. ۶۳

٤-٣-٢. قانون کلي پژوهش براي سيستم اينترنت اشياء خودکنترل……………… ۶۵

۴-۴. شناخت و آگاهي از وضعيت……………………………………………………………….. ۶۸

فصل پنجم………………………………………… ۶۹

۵. زيرساخت……………………………………………………………………………. ۷۰

۵-۱. ادغام به صورت نري و مادگي………………………………………………………. ۷۰

۵-۲. قابليت هاي زيرساخت……………………………………………………………… ۷۰

۵-۳. مدلسازي معنايي اشياء…………………………………………………………… ۷۱

۵-۴. مکان فيزيکي و موقعيت…………………………………………………………… ۷۱

۵-۵. امنيت و حريم شخصي…………………………………………………………. ۷۱

۵-۶. سوالات پژوهشي مربوط به زيرساخت…………………………………… ۷۲

فصل ششم……………………………………… ۷۳

۶. مديريت اطلاعات……………………………….. ۷۴

۶-۱. جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ((DCA ……………….. 74

۶-۲. اطلاعات بزرگ………………………………………………….. ۷۶

۶-۳. شبکه هاي حسگر معنايي و حاشيه نويسي معنايي داده ها……………………… ۷۸

۶-۴. حسگرهاي مجازي………………………………………………… ۸۰

۶-۵. پردازش رويدادهاي پيچيده………………………………………………………….. ۸۴

٦-٥-١. انواع پردازش رويدادهاي پيچيده…………………………………………….. ۸۴

فصل هفتم……………………………………………۸۶

۷. امنيت……………………………………………………… ۸۷

۷-۱. اعتماد براي اينترنت اشياء………………………………………………………… ۸۷

۷-۲. امنيت براي اينترنت اشياء……………………………………………………. ۸۸

۷-۳. حفظ حريم خصوصي براي اينترنت اشياء ……………………………………………….. ۸۹

منابع……………………………………………………….. ۹۱

فهرست شکل ها

عنوان شکل                                                                صفحه

شکل ۱-۱: چرخه اينترنت اشياء……………………………………………………………………………….. ۲

شکل ۱-۲: ماتريس نوآوري IERC – شاخه تحقيقاتي اتحاديه اروپا در زمينه اينترنت اشياء…… ۴

شکل ۲-۱: همگرايي مصرف کننده ، کسب و کار و اينترنت صنعتي……………………. ۹

شکل ۲-۲: همگرايي……………………………… ۱۱

شکل ۲-۳: اينترنت اشياء به عنوان شبکه اي از شبکه ها……………….. ۱۲

شکل ۲-۴: عوامل رفتن به سوي يکپارچه سازي و دگرگوني ابر، لوله و فناوري هاي دستگاه….. ۱۳

شکل ۲-۵: اينترنت از همه اشياء………………………………………………… ۱۴

شکل ۲-۶: همگرايي فناوري………………………………………………………………… ۱۶

شکل ۲-۷: اينترنت اشياء – فعال سازي فناوري ها……………………………… ۱۸

شکل ۲-۸: محيط هاي هوشمند و ايجاد فضاهاي هوشمند………………………….. ۲۰

شکل ۲-۹: اينترنت اشياء که در محيط هاي هوشمند و برنامه هاي کاربردي……………….. ۲۱

شکل ۲-۱۰: تصوير جهان هوشمند……………………………………………………………… ۲۲

شکل ۲-۱۱: برنامه هاي اينترنت صنعتي…………………………………………………. ۲۴

شکل ۲-۱۲: اينترنت اشياء جاسازي شده در برنامه هاي کاربردي اينترنت انرژي….. ۲۵

شکل ۲-۱۳: ماتريس برنامه : نياز اجتماعي در مقابل بخش هاي بازار……………… ۲۸

شکل ۲-۱۴: چرخه اطلاعات اينترنت صنعتي………………………………………….. ۳۰

شکل ۳-۱: يک روز در زندگي يک شهروند معمولي اروپايي در شهر هوشمند………….. ۳۹

شکل ۳-۲: شبکه هوشمند………………………………… ۴۱

شکل ۳-۳: اينترنت انرژي : اکوسيستم ساختمان مسکوني…………………………….. ۴۲

شکل ۳-۴: چرخه تحرک الکتريکي…………………………………………….. ۴۳

شکل ۳-۵: چرخه انرژي مستقل……………………………………………………….. ۴۶

شکل ۳-۶: ارتباط چرخه بر اساس فناوري…………………………………………. ۴۷

شکل ۳-۷: بستر خانه هاي ………………………………….. ۴۹

شکل ۳-۸: پلت فرم سلامت هوشمند………………………………………………………. ۵۲

شکل ۳-۹: لايه هاي ارتباطات در سيستم عامل هاي سلامت هوشمند…………… ۵۴

شکل ۳-۱۰: اينترنت اشياء و مفهوم خانه هاي هوشمند……………………………….. ۵۷

شکل ۳-۱۱: اينترنت اشياء: چارچوب سيستم هاي هوشمند………………………………… ۵۷

شکل ۶-۱: جريان اطلاعات بين دستگاه هاي واقعي ، حسگرهاي مجازي و فعال کننده ها…۸۰

شکل ۶-۲: سطوح مختلف براي مجازي سازي حسگرها……………………………….. ۸۱

برای خرید کلیک کنید:: برچسب‌ها: مقاله اینترنت اشیا , پایان نامه اینترنت اشیا , اینترنت اشیا و فناوری اینده , اینترنت اشیا , اینترنت , اينترنت اشياء و مفهوم خانه هاي هوشمند , اينترنت اشياء , اشیا , امنیت اینترنت اشیا , Internet of Things ,
:: بازدید از این مطلب : 183
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 28 آبان 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : منصور پورعلی

سریع ترین موتور جستجوگر خبر پارسی شروع به کار کرد که میتونید در اون به روز ترین و جدیدترین اخبار رو دریافت کنید.

سایت با خبر شو با هدف اطلاع رسانی سریع و دقیق به کاربران با جمع آوری اخبار لحظه به لحظه از خبرگزاری ها و سایت های معتبر آغاز به کار کرده است.
درانتخاب این سایتها رعایت کامل قوانین و مقررات و منافع جمهوری اسلامی ایران مد نظر بوده است.
موتور جستجوگر خبر سایت :
موتور جستجوگر سایت با جستجوی لحظه به لحظه، اخبار را در زمینه های مختلف جمع آوری کرده و با ذکر منبع در اختیار کاربران قرار میدهد.
برخی از ویژگی های این موتور جستجوگر عبارتند از :
– جستجوی لحظه به لحظه در خبرگزاری ها و سایت های معتبر
– تفکیک و دسته بندی موضوعی اخبار
– منتشر کردن اخبار مهم
– سرعت بسیار بالا
سایت با خبر شو وابسته به هیچ سازمان و موسسه ای نیست و هیچ گرایش سیاسی را نیز دنبال نمیکند.:: برچسب‌ها: آخرین اخبار , جدیدترین اخبار , تیتر اخبار , آخرین اخبار سیاسی , ورزشی , اقتصادی , پزشکی , هنری , هدفمند کردن یارانه ها , یارانه ها , قیمت , بنزین , نفت , اخبارغزه , اسرائیل , انتخابات , آخرین اخبار , خبرگزاری , داعش , اخبار ورزشی , آخرین اخبار ورزشی , جدیدترین اخبار ورزشی , پربیننده ترین اخبار ورزشی امروز , اخبار ورزشی روز , فوتبال , فوتسال , لیگ برتر , اخبار سیاسی , آخرین اخبار سیاسی , جدیدترین اخبار سیاسی , پربیننده ترین اخبار سیاسی امروز , اخبار سیاسی روز , سیاسی , سیاست , اخبار داغ سیاسی ,
:: بازدید از این مطلب : 165
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 16 آبان 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : منصور پورعلی

به روزترین کانال تلگرامی موزیک شروع به کار کرد.با عضویت در کانال تلگرامی ما هیچ موزیکی رو از دست ندید!

عضویت:: برچسب‌ها: کانال تلگرام , کانالهای تلگرام , کانل تلگرامی , کانالهای تلگرامی , بهترین کانالهای تلگرام , به روزترین کانال تلگرام , معرفی کانال تلگرام , تلگرام , کانال , telegram channel , telegram , channel ,
:: بازدید از این مطلب : 198
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 16 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : منصور پورعلی

جدیدترین و بهترین کتاب ها و مقالات لاتین چند صد دلاری با هزینه ای بسیار کم در قالب فایل pdf با بالاترین کیفیت.کتابهایی که با اونا در هر زمینه ای میتونید به درامدی میلیاردی برسید در تمامی رشته ها هرچه زودتر با ما تماس بگیرید.جهت تماس بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

تماس با ما:: برچسب‌ها: کتاب های لاتین , مقالات لاتین , کتابهای لاتین جدید , خرید و فروش مقالات روز دنیا , کتاب های لاتین کمیاب , کتاب لاتین , خرید و فروش کتاب لاتین , ,
:: بازدید از این مطلب : 224
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : منصور پورعلی

یکی از رایج ترین مشکلات دانشجویان، مشکل تبدیل پی دی اف فارسی به ورد می باشد اما دیگر نگران هزینه های هنگفت تایپ و انجام مقالات و پایان نامه های خود نباشید! برای اولین بار در بین سایت های ایرانی تبدیل فایلهای پی دی اف فارسی شما به ورد توسط تیم تک پروژه انجام می شود توانایی تبدیل ۹۹ درصد فایلهای پی دی اف شما با نازلترین قیمت.پرداخت هزینه پس از تبدیل فایل انجام می گیرد.جهت تبدیل فایل خود از طریق فرم تماس با ما یا با ایمیل پشتیبانی یا با شماره پشتیبانی یا ایدی ما در تلگرام تماس بگیرد.

جهت تماس کلیک نمایید

 :: برچسب‌ها: pdf farsi to word , pdf to word , آموزش تبدیل پی دی اف فارسی به ورد , برنامه تبدیل پی دی اف فارسی به ورد , پی دی اف فارسی به ورد , تبدیل pdf فارسی به word , تبدیل اسان پی دی اف فارسی به ورد , تبدیل پی دی اف فارسی به ورد , تبدیل پی دی اف فارسی به ورد با قابلیت ویرایش , تبدیل پی دی اف فارسی به ورد برای اویلن بار در بین سایت های ایرانی , سفارش تبدیل پی دی اف فارسی به ورد ,
:: بازدید از این مطلب : 325
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 20 دی 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد

مطالب مفید